Apartman Jezerane, Gašparović ***

  • Jezerane 54, 53262 Jezerane
  • Kontakt: +385 (0) 99 674 7624, +385 (0) 99 776 1687
  • e-mail: frane855@gmail.com