• Jedinstveni europski broj za hitne službe – 112
 • Dobrovoljno vatrogasno društvo Brinje – 053/700-358
 • Općina Brinje – 053/701-260
 • Vodovod Brinje – 053/700-336
 • Komunalno društvo Brinje – 053/700-309
 • Matični ured Brinje – 053/700-711
 • Osnovna škola Luke Perkovića – 053/700-721, 053/701-201
 • Dječji vrtić Tratinčica – 053/700-857
 • Šumarija Brinje – 053/700-728
 • Poštanski ured Brinje – 053/694-665
 • Župni ured Brinje – 053/700-242
 • Župni ured Križpolje – 053/791-020
 • Dežurni liječnik (pripravnost) – 098/859-957
 • DZ Otočac, Ambulanta Brinje, Ordinacija opće medicine, Miranda Meter – Vuković, dr.med. – 053/700-657
 • DZ Otočac, Ambulanta Brinje, Ordinacija opće medicine, Marija Pavela, dr.med. – 053/700-709
 • DZ Otočac, Ambulanta Brinje, Stomatološka ordinacija, Darko Tomac, dr.med.dent. – 053/700-752
 • DZ Otočac, Ambulanta Brinje, Stomatološka ordinacija, Kristian Kostelac, dr.med.dent. – 053/701-249
 • Ljekarna Brinje – 053/700-708
 • FINA Brinje – 053/700-201
 • Croatia osiguranje d.d. – Poslovnica Brinje – 053/700-103
 • ORMI d.o.o. – koncesionar na području općine Brinje za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika – 098/420-509, 098/935-5130
 • DIVEKS j.d.o.o. – koncesionar na području općine Brinje za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova – 099/7844-389