Turistička zajednica Općine Brinje dana 06. veljače 2023. godine raspisuje

 

JAVNI POZIV

za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji

 „ Maskenbal u Brinju“

 

 1. Manifestacija „Maskenbal u Brinjuodržati će se u Brinju u vatrogasnom domu dana:
 • 18.02.2023. godine

 

 1. Javni poziv provesti će se putem zatvorenih prijava.

 

 1. Broj ugostiteljskih mjesta je ograničen na jedan.

 

 1. TZO Brinje kao organizator zadržava pravo određivanja pozicije ugostiteljskog mjesta na prostoru održavanja manifestacije pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i ne snosi nikakvu odgovornost prema prijaviteljima.

 

 1. Prijave će se razmatrati po vremenu predaje dokumentacije u ured TZO Brinje

 

 1. U slučaju da se prijave dva ili više prijavitelja koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva, pravo prvenstva ima čija je ponuda ranije zaprimljena.

 

 1. Ukoliko ne pristigne niti jedna ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili ponuda neće zadovoljavati uvjete iz Javnog poziva, TZO Brinje kao organizator zadržava pravo prenamijene lokacije te odabira ugostitelja bez ponovnog raspisivanja Javnog poziva.

 

 1. Pravo prijave imaju sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za obavljanje ugostiteljske djelatnosti uz posebnu suglasnost i Uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom, a u skladu sa Zakonom i pripadajućim pravilnicima s područja Republike Hrvatske.

 

 1. Na Javni poziv se ne mogu prijaviti oni koji imaju nepodmirene obveze prema Republici Hrvatskoj i Općini Brinje po bilo kojoj osnovi.

 

 1. Ugostitelji koji se jave na Javni poziv i prilože dokaz o svom statusu (obrtnica, izvadak iz registra djelatnosti i dr.) imaju pravo korištenja navedenog prostora te priključenja na električnu energiju.

 

 1. Ugostitelj je dužan svoje izlaganje i prodaju uskladiti sa zakonskim propisima RH – posebno sa Zakonom o trgovini, Zakonom o trošarinama te Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. U suprotnom, TZO Brinje ne snosi nikakvu odgovornost ni prema ugostiteljima niti prema trećim osobama.

 

 

 1. Ugostitelj je isključivo odgovoran za sigurnost trećih osoba (gosti, zaposlenici, osoblje organizatora, službene osobe) na prostoru kojeg je dobio na korištenje, te odgovara za svu štetu koja nastane trećim osobama i stvarima koja nastane u svezi s obavljanjem ugostiteljske djelatnosti.

 

 1. Ugostitelj je dužan obavljanje ugostiteljske djelatnosti uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na istu te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na navedenom prostoru. U suprotnom, TZO Brinje ne snosi nikakvu odgovornost.

 

 1. Ugostitelj je u cijelosti odgovoran prema trećim osobama, a u slučajevima novčanih potraživanja nastalih zbog nepridržavanja odredbi zakonskih i podzakonskih akata Republike Hrvatske.

 

 1. TZO Brinje je dužna podmiriti sva potraživanja ZAMP-a u slučaju izvođenja ili reprodukcije bilo kakvog glazbenog programa samo za prostor u kojem je predviđen i ugovoren programski sadržaj.

 

 1. Postavljanje i opremanje prostora započinje 18.02.2023. godine od 17:00 sati, a ugostiteljski prostor mora biti postavljen i spreman za rad istog dana najkasnije do 19:30 sati. Raspremanje ugostiteljskih prostora mora biti završeno najkasnije 19.02.2023. godine do 13:00 sati.

 

 1. Postavljanje manifestacijskog prostora će se odvijati 18. veljače 2023. godine u popodnevnim

 

 1. Rad ugostiteljske djelatnosti počinje 18.02.2023. od 21h i traje do 02:00h 19.02.2023.godine.

 

 1. Ugostitelj je dužan nakon manifestacije vratiti prostor u prvobitno stanje.

 

 

 1. Prijava za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga mora sadržavati:
 2. ispunjenu Prijavnicu koja je sastavni dio Javnog poziva, a koja se može preuzeti  OVDJE
 3. pravne osobe / izvadak iz sudskog Registra;
 4. obrtnici / izvadak iz obrtnog Registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni Registar;
 5. kopiju rješenja o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkohola i alkoholnih pića);
 6. Ugostitelji – ponudu jela s cijenama tj. detaljan opis predloženih usluga s cjelokupnom ponudom (vrsta hrane i pića s prijedlogom ugostiteljske ponude – meni);
 7. kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe;
 8. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od raspisivanja javnog poziva;
 9. Izjava o pružanju kompletnog ugostiteljskog asortimana koja sadržava:

 

 • Zaštitu od vremenskih neprilika (šator, tende, suncobrani)
 • Stolice, te stolove za usluživanje hrane i pića
 • Pokretni ugostiteljski objekt (koji sadržava šank, rashladne uređaje, prostor za pripremu i posluživanje jela i pića)
 • Postavljanje svih propisanih dezinfekcijskih sredstava na lokacijama za

goste

 

 1. Reklamiranje i promidžba na svojim stranicama i društvenim mrežama,
 2. Održavanje čistoće i reda,
 3. Odabrani ugostitelj je obveznik osiguranja redarske službe za vrijeme trajanja manifestacije,
 4. Dogovaranje programskog sadržaja sa Organizatorom,
 5. Tisak ugostiteljskih promocijskih materijala i plakata
 6. Dodatna ponuda, prijedlozi i ideje ugostitelja ( opisni prijedlog )

 

 1. Prijavitelj čija prijava ispunjava sve uvjete iz točke 23. Javnog poziva dobiva pravo na pružanje ugostiteljskih usluga na navedenoj manifestaciji. Broj ugostiteljskih mjesta je ograničen na jedan.

 

 1. Lokacije za postavljanje privremenih objekata za potreba manifestacije, određuje TZO Brinje

 

 1. Ugostitelj je dužan pridržavati se predviđenog radnog vremena.

 

 1. Rok za predaju prijava je ponedjeljak 13. veljače 2023. godine do 15:00 sati u ured TZO Brinje.

 

 1. Izabrani prijavitelj će 14. veljače 2023. godine biti pozvan da potpiše Ugovor o pružanju ugostiteljskih usluga na Maskenbalu. U slučaju da se izabrani prijavitelj ne odazove na potpisivanje Ugovora smatrati će se da je prijavitelj odustao, te će se predmet Javnog poziva ponuditi sljedećem prijavitelju.

 

 1. Prijave se podnose osobno na adresu: Turistička zajednica Općine Brinje s naznakom „ Za Javni poziv- za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji Maskenbal u BrinjuNE OTVARATI! ili elektroničkom poštom na e-mail: info@tzo-brinje.hr

 

 1. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 1. Javni poziv će se objaviti na web stranici Turističke zajednice Općine Brinje.

 

 

 

 

KLASA: 610-01/23-01/01

URBROJ: 377/04-23-01

Brinje, 06. veljače 2023.

 

 

                                                        Predsjednik turističke zajednice Općine Brinje

               Zlatko Fumić

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)