Turistička zajednica Općine Brinje dana 07. srpnja 2022. godine raspisuje

 

JAVNI POZIV

za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji Brinjsko ljeto 2022.

 

U okviru navedene manifestacije potrebno je u vremenu od 23. srpnja do 15. kolovoza.2022. godine osigurati raznovrsnu ugostiteljsku ponudu te prigodnu prodaju na štandovima i drugim montažnim napravama.

 

Lokacije i vrijeme trajanja:

a) „Malonogometni turnir i proslava Sv. Magdalene u Stajnici.“ održati će se u Stajnici na velikom stajničkom polju dana 23.07.2022. godine (traje 1 dan)

b) Dan Općine Brinje i proslava blagdana Velike Gospe koja se održava na tržnici u Općini Brinje na dane 14. kolovoza i 15.kolovoza 2022.godine. (trajanje 2 dana)

 

 1. Javni poziv provesti će se putem zatvorenih prijava.

 

 1. Broj ugostiteljskih mjesta je ograničen na jedan po događanju.

 

 1. TZO Brinje kao organizator zadržava pravo određivanja pozicije ugostiteljskog mjesta na prostoru održavanja manifestacije pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i ne snosi nikakvu odgovornost prema prijaviteljima.

 

 1. Prijave će se razmatrati po vremenu predaje dokumentacije u ured TZO Brinje

 

 1. U slučaju da se prijave dva ili više prijavitelja koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva, pravo prvenstva ima čija je ponuda ranije zaprimljena.

 

 1. Ukoliko ne pristigne niti jedna ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili ponuda neće zadovoljavati uvjete iz Javnog poziva, TZO Brinje kao organizator zadržava pravo prenamijene lokacije te odabira ugostitelja bez ponovnog raspisivanja Javnog poziva.

 

 1. Pravo prijave imaju sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za obavljanje ugostiteljske djelatnosti uz posebnu suglasnost i Uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom, a u skladu sa Zakonom i pripadajućim pravilnicima s područja Republike Hrvatske.

 

 1. Na Javni poziv se ne mogu prijaviti oni koji imaju nepodmirene obveze prema Republici Hrvatskoj i Općini Brinje po bilo kojoj osnovi.

 

 1. Ugostitelji koji se jave na Javni poziv i prilože dokaz o svom statusu (obrtnica, izvadak iz registra djelatnosti i dr.) imaju pravo korištenja navedenog prostora te priključenja na električnu energiju.

 

 1. Ugostitelj je dužan svoje izlaganje i prodaju uskladiti sa zakonskim propisima RH – posebno sa Zakonom o trgovini, Zakonom o trošarinama te Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. U suprotnom, TZO Brinje ne snosi nikakvu odgovornost ni prema ugostiteljima niti prema trećim osobama.

 

 1. Zbog izvanredne situacije vezane uz epidemiju bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom ugostitelji su dužni strogo se pridržavati svih preporuka koje u to vrijeme budu na snazi od Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Stožera civilne zaštite Općine Brinje, te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. U suprotnom, TZO Brinje ne snosi nikakvu odgovornost.

 

 1. Ugostitelj je isključivo odgovoran za sigurnost trećih osoba (gosti, zaposlenici, osoblje organizatora, službene osobe) na prostoru kojeg je dobio na korištenje, te odgovara za svu štetu koja nastane trećim osobama i stvarima koja nastane u svezi s obavljanjem ugostiteljske djelatnosti.

 

 1. Ugostitelj je dužan obavljanje ugostiteljske djelatnosti uskladiti sa svim relevantnim zakonskim propisima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske koji se odnose na istu te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na navedenom prostoru. U suprotnom, TZO Brinje ne snosi nikakvu odgovornost.

 

 1. Ugostitelj je u cijelosti odgovoran prema trećim osobama, a u slučajevima novčanih potraživanja nastalih zbog nepridržavanja odredbi zakonskih i podzakonskih akata Republike Hrvatske.

 

 1. TZO Brinje je dužna podmiriti sva potraživanja ZAMP-a u slučaju izvođenja ili reprodukcije bilo kakvog glazbenog programa samo za prostor u kojem je predviđen i ugovoren programski sadržaj.

 

 1. Postavljanje i opremanje prostora

 

 • za „Malonogometni turnir i proslava Sv. Magdalene u Stajnici07.2022. godine započinje od 07:00 sati, a ugostiteljski prostor mora biti postavljen i spreman za rad istog dana najkasnije do 10.00 sati. Raspremanje ugostiteljskih prostora mora biti završeno najkasnije 24.07.2022. godine do 13:00 sati.
 • Za dan Općine Brinje i proslavu blagdana Velike Gospe koja se održava na tržnici u Općini Brinje na dane 14. kolovoza i 15.kolovoza 2022.godine započinje dana 14.08.2022. godine od 08:00 sati, a ugostiteljski prostor mora biti postavljen i spreman za rad istog dana najkasnije do 10:00 sati. Raspremanje ugostiteljskih prostora mora biti završeno najkasnije 16.08.2022. godine do 13:00 sati.

 

 1. Rad ugostiteljske djelatnosti će trajati od 10.00 sati do 03.00 sati dana 24. srpnja godine, te na dane 14. i 15.kolovoza 2022.godine

 

 1. Ugostitelj je dužan nakon manifestacije vratiti prostor u prvobitno stanje.

 

19. Prijava za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga mora sadržavati:

 • ispunjenu Prijavnicu koja je sastavni dio Javnog poziva,
 • pravne osobe / izvadak iz sudskog Registra;
 • obrtnici / izvadak iz obrtnog Registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni Registar;
 • kopiju rješenja o obvezniku plaćanja trošarine (za prodaju alkohola i alkoholnih pića);
 • Ugostitelji – ponudu jela s cijenama tj. detaljan opis predloženih usluga s cjelokupnom ponudom (vrsta hrane i pića s prijedlogom ugostiteljske ponude – meni);
 • kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe;
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od raspisivanja javnog poziva;
 • Izjava o pružanju kompletnog ugostiteljskog asortimana koja sadržava: zaštitu od vremenskih neprilika (šator, tende, suncobrani), stolice, te stolove za usluživanje hrane i pića, pokretni ugostiteljski objekt (koji sadržava šank, rashladne uređaje, prostor za pripremu i posluživanje jela i pića)
 • Reklamiranje i promidžba na svojim stranicama i društvenim mrežama,
 • Održavanje čistoće i reda,
 • Odabrani ugostitelj je obveznik osiguranja redarske službe za vrijeme trajanja manifestacije,
 • Dogovaranje programskog sadržaja sa Organizatorom,
 • Tisak ugostiteljskih promocijskih materijala i plakata
 • Dodatna ponuda, prijedlozi i ideje ugostitelja ( opisni prijedlog )

 

 1. Prijavitelj čija prijava ispunjava sve uvjete iz točke 23. Javnog poziva dobiva pravo na pružanje ugostiteljskih usluga na navedenoj manifestaciji. Broj ugostiteljskih mjesta je ograničen na jedan.

 

 1. Lokacije za postavljanje privremenih objekata za potreba manifestacije, određuje TZO Brinje

 

 1. Ugostitelj je dužan pridržavati se predviđenog radnog vremena.

 

Radno vrijeme podložno je promjenama ukoliko Stožer civilne zaštite donese Odluku o nužnoj mjeri ograničavanja  radnog vremena s obzirom na razvoj epidemiološke situacije širenja bolesti COVID-19 što je ugostitelj dužan pratiti i poštivati

 

 1. Rok za predaju prijava je petak 15. srpnja 2022. godine do 15:00 sati u ured TZO Brinje.

 

 1. Izabrani prijavitelj će 20. srpnja 2022. godine biti pozvan da potpiše Ugovor o pružanju ugostiteljskih usluga. U slučaju da se izabrani prijavitelj ne odazove na potpisivanje Ugovora smatrati će se da je prijavitelj odustao, te će se predmet Javnog poziva ponuditi sljedećem prijavitelju.

 

 1. Prijave se podnose osobno na adresu: Turistička zajednica Općine Brinje s naznakom „ Za Javni poziv- za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestaciji Proslava Sv. Magdalene u StajniciNE OTVARATI! ili elektroničkom poštom na e-mail: info@tzo-brinje.hr

 

 1. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 1. Javni poziv će se objaviti na web stranici Turističke zajednice Općine Brinje.

 

 1. Održavanje manifestacije će ovisiti o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i drugim okolnostima, te sukladno tome TZO Brinje zadržava pravo poništenja ovog Javnog poziva.

 

 

 

KLASA: 612-01/22-01/01

URBROJ: 377/04-22-01

Brinje, 07. srpnja 2022.

 

 

                                                                            Turistička zajednica Općine Brinje

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)