Turistička zajednica Općine Brinje dana 03. srpnja 2024. godine raspisuje

JAVNI POZIV

za pružanje ugostiteljskih usluga na manifestacijama tijekom Brinjskog ljeta 2024.

 

 

U okviru Brinjskog ljeta 2024. potrebno je na određene datume, navedene u nastavku javnog poziva, osigurati raznovrsnu ugostiteljsku ponudu te prigodnu prodaju na štandovima i drugim montažnim napravama.

 

Lokacije i vrijeme trajanja:

 • Proslava Sv. Marije Magdalene u Stajnici 20.07.2024.
 • Proslava uoči dana Oluje 04.08.2024. na tržnici Brinje
 • Dan Općine Brinje i proslava blagdana Velike Gospe koja se održava na tržnici u Općini Brinje na dane 15. kolovoza i 17.kolovoza 2024.godine. (trajanje 2 dana)

 

 1. Javni poziv provesti će se putem zatvorenih prijava, dostavljenih na adresu TZO Brinje ili putem elektroničke pošte.

 

 1. Broj ugostiteljskih mjesta je ograničen na jedan po događanju.

 

 1. Svaki ugostitelj ima pravo prijaviti se na jedan ili više događanja po izboru, ali za svako događanje mora priložiti zasebnu prijavnicu.

 

 1. TZO Brinje kao organizator zadržava pravo određivanja pozicije ugostiteljskog mjesta na prostoru održavanja manifestacije pri čemu nije dužna davati posebna obrazloženja i ne snosi nikakvu odgovornost prema prijaviteljima.

 

 1. U slučaju da se prijave dva ili više prijavitelja koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva, pravo prvenstva ima onaj ugostitelj koji ima povoljnije, tj. niže cijene hrane i pića.

 

 1. Ukoliko ne pristigne niti jedna ponuda za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili ponuda neće zadovoljavati uvjete iz Javnog poziva, TZO Brinje kao organizator zadržava pravo prenamijene lokacije te odabira ugostitelja bez ponovnog raspisivanja Javnog poziva, također ima pravo poništavanja natječaja bez obrazloženja.

 

 1. Pravo prijave imaju sve fizičke i pravne osobe s odgovarajućom registracijom i rješenjem za obavljanje ugostiteljske djelatnosti uz posebnu suglasnost i Uvjete za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom, a u skladu sa Zakonom i pripadajućim pravilnicima s područja Republike Hrvatske.

 

 1. Na Javni poziv se ne mogu prijaviti oni koji imaju nepodmirene obveze prema Republici Hrvatskoj i Općini Brinje po bilo kojoj osnovi.

 

 1. Ugostitelji koji se jave na Javni poziv i prilože dokaz o svom statusu (obrtnica, izvadak iz registra djelatnosti i dr.) imaju pravo korištenja navedenog prostora te priključenja na električnu energiju.

 

 1. Ugostitelj je dužan svoje izlaganje i prodaju uskladiti sa zakonskim propisima RH – posebno sa Zakonom o trgovini, Zakonom o trošarinama te Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. U suprotnom, TZO Brinje ne snosi nikakvu odgovornost ni prema ugostiteljima niti prema trećim osobama.

 

 1. Ugostitelj je isključivo odgovoran za sigurnost trećih osoba (gosti, zaposlenici, osoblje organizatora, službene osobe) na prostoru kojeg je dobio na korištenje, te odgovara za svu štetu koja nastane trećim osobama i stvarima koja nastane u svezi s obavljanjem ugostiteljske djelatnosti.

 

 1. TZO Brinje je dužna podmiriti sva potraživanja ZAMP-a u slučaju izvođenja ili reprodukcije bilo kakvog glazbenog programa samo za prostor u kojem je predviđen i ugovoren programski sadržaj.

 

 1. Postavljanje i opremanje prostora:

 

 • Proslava Sv. Marije Magdalene 20.07.2024. održava se na velikom stajničkom polju, ugostiteljski prostor mora biti postavljen i spreman za rad istog dana najkasnije do 16 sati.
 • Proslava uoči dana Oluje 04.08.2024. održava se na tržnici Brinje, ugostiteljski prostor mora biti postavljen i spreman za rad istog dana do 18 sati.
 • Proslava dana Općine Brinje i proslavu blagdana Velike Gospe koja se održava na tržnici u Općini Brinje na dane 15. kolovoza i 17.kolovoza 2024.godine započinje dana 15.08.2024. godine od 12:00 sati, a ugostiteljski prostor mora biti postavljen i spreman za rad istog dana najkasnije do 10:00 sati, na dan 17.kolovoza ugostiteljski prostor mora biti postavljen i spreman za rad najkasnije do 17 sati. Raspremanje ugostiteljskih prostora mora biti završeno najkasnije 18.08.2024. godine do 15:00 sati.

 

 1. Rad ugostiteljske djelatnosti će trajati:
 • Na dan 20.07.2024. u vremenskom periodu od 16.00 sati do 02.00 sata
 • Na dan 04.08.2024. u vremenskom periodu od 18.00 sati do 03.00 sata
 • Na dan 15.08.2024. u vremenskom periodu od 10.00 sati do 03.00 sata
 • Na dan 17.08.2024.u vremenskom periodu od 17.00 sati do 03.00 sata.

 

 1. Ugostitelj je dužan nakon manifestacije vratiti prostor u prvobitno stanje.

 

16. Prijava za pružanje trgovačkih i ugostiteljskih usluga mora sadržavati:

 • ispunjenu Prijavnicu koja je sastavni dio Javnog poziva, a koja se može preuzeti s web stranice: tzo-brinje.hr ;
 • pravne osobe / izvadak iz sudskog Registra;
 • obrtnici / izvadak iz obrtnog Registra, obrtnica ili rješenje o upisu u obrtni Registar;
 • Ugostitelji – ponudu jela s cijenama tj. detaljan opis predloženih usluga s cjelokupnom ponudom (vrsta hrane i pića s prijedlogom ugostiteljske ponude – meni);
 • kopiju osobne iskaznice ovlaštene osobe;
 • potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 dana od raspisivanja javnog poziva;
 • Izjava o pružanju kompletnog ugostiteljskog asortimana koja sadržava:
    • Zaštitu od vremenskih neprilika (šator, tende, suncobrani)
    • Stolice, te stolove za usluživanje hrane i pića
    • Pokretni ugostiteljski objekt (koji sadržava šank, rashladne uređaje, prostor za pripremu i posluživanje jela i pića)

Ostalo:

  1. Reklamiranje i promidžba na svojim stranicama i društvenim mrežama,
  2. Održavanje čistoće i reda,
  3. Odabrani ugostitelj je obveznik osiguranja redarske službe za vrijeme trajanja manifestacije (minimalno 4 redara po manifestaciji)
  4. Dogovaranje programskog sadržaja sa Organizatorom,
  5. Dodatna ponuda, prijedlozi i ideje ugostitelja ( opisni prijedlog )
  6. Osigurati najam eko WC mobilne sanitarne kabine (vrijedi samo za proslavu Sv. Marije Magdalene u Stajnici 20.07.2024.) te riješiti odvoz smeća i čišćenje prostora nakon održane manifestacije

 

 1. Prijavitelj čija prijava ispunjava sve uvjete iz točke 16. Javnog poziva dobiva pravo na pružanje ugostiteljskih usluga na navedenoj manifestaciji. Broj ugostiteljskih mjesta je ograničen na jedan.

 

 1. Lokacije za postavljanje privremenih objekata za potreba manifestacije, određuje TZO Brinje

 

 1. Ugostitelj je dužan pridržavati se predviđenog radnog vremena.

 

 1. Javni poziv za pružanje ugostiteljskih usluga otvoren je od 03.srpnja 2024., a rok za predaju prijava je petak srpnja 2024. godine osobno u ured TZO Brinje, Frankopanska 33, Brinje, poštom ili na službeni mail TZO Brinje: brinje@tzo-brinje.hr

 

 1. Izabrani prijavitelj će 11. srpnja 2024. godine biti pozvan da potpiše Ugovor o pružanju ugostiteljskih usluga na odabranoj manifestaciji

 

 1. U slučaju da se izabrani prijavitelj ne odazove na potpisivanje Ugovora smatrati će se da je prijavitelj odustao, te će se predmet Javnog poziva ponuditi sljedećem prijavitelju.

 

 1. Prijave se podnose osobno u ured TZ, poštom ili elektroničkom poštom na e-mail: brinje@tzo-brinje.hr

 

 1. Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

 1. Javni poziv će se objaviti na web stranici Turističke zajednice Općine Brinje.

 

 

 

KLASA: 334-05/24-01/05

URBROJ: 377/04-24-01

Brinje, 03. srpnja 2024.

 

 

                                                                            Turistička zajednica Općine Brinje

           

No comment

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)