HOTEL RESTORAN LIKA-SJEVER I LIKA-JUG

  • Odmorište Brinje, Autocesta A1
  • www.restaurant-lika.com
  • Kontakt: +385 (0) 53 646 040 (Lika Jug), +385 (0) 53 646 050 (Lika Sjever)
  • e-mail: lika.restoran@gmail.com , info@restaurant-lika.com